անտես

անտես

Dasnabedian 1995: 415

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 19,31
invisible

freq: 1; komt ook als noun voor

Dasnabedian 1995: 415

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 2,7 6,9 8,4 20,23
celui ou ce qui est invisible

freq: 4; komt ook als adjectief voor


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԱՆՏԵՍ — (ի, աց.) NBH 1 0245 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ա. որ եւ ԱՆՏԵՍԱՆԵԼԻ. ἁόρατος, ἁθέατος , ἁθεώρητος invisibilis, inconspicabilis, incomprehensibilis Աներեւոյթ. որ ոչն տեսանի զգալի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԿՆ — I. (ական, ակամբ. դուն ուրեք եւ՝ ակին, ակունք.) NBH 1 0023 0024 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ԱԿՆ. եզականն բառիս ԱՉՔ. Գործարան տեսութեան. տեսանելիք. աչք. ... ὁφθαλμός oculus *Ակն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԽՆԱՄԵՄ — (եցի.) NBH 1 0161 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 10c ն. ἁμελέω, καταμελέω curam nongero, negligo Անխնամ թողուլ. անտես առնել. չհոգալ, պէտ չընել. *Մի՛ յաղագս այսր (կենաց) փութոյ զտիրական քո կեանսդ անխնամեսցես: Հայել յինքեանս, եւ մի՛ ինչ՝ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՏԵՍՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0245 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. ἁορασία coecitas, non videre Չտեսանելն. պակասութիւն տեսութեան. եւ Շլացութիւն. կուրութիւն. ... *Յեփթայի կափոյց զաչս մտացն յանտեսութիւնն. Եղիշ. դտ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՐՀԱՄԱՐՀԵՄ — (եցի.) NBH 1 0364 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 10c ն. καταφρονέω, ἑξουδενέω, ἑξουθενέω , ἁτιμάζω, ἑκμυκτηρίζω, ἑμπαίζω եւն. Չ contemno, nihili facio, despicio, ignomina afficio, etc. համարել ինչ. յոչինչ գրել.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՈՔ — (ուրուք, ումեք, յումեքէ. ոմանք. ոմանց, եւ այլն. (գտանի եւ ումեքիւ, ոքք կամ ոք.)) NBH 2 0561 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 11c, 12c Ոմն. մի ոմն. եւ Մի. մի ինչ. իմն. ինչ. այս ինչ. τίς, τι aliquis, qua, quid;… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԱԿՆԱՐԿՈՒՄՆ — ( ) NBH 1 0104 Chronological Sequence: 10c գ. Անտես առնելն. չհայելն. չտեսնելու զարնելը. *Անակնարկումն ʼի կարիս եղբօրն. Խոսր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԱՊՈՒՐ — ( ) NBH 1 0110 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c ա. ըստ յն. ոճոյ. ἅσωτος Անառակ. կորստական. որ չկարէ կամ չէ արժանի ապրիլ, կամ չպահէ զինչս. վատնիչ. շռայլ. զեղխ. *Որպէս զանապուր որդիսն ոչ անտես առնեն ծնօղքն: Անապուր եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԱՐԺԱՆ — (ի, ից, եւ աց.) NBH 1 0115 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. ἁνάξιος indignus Որ ոչն է համարեալ արժանի իմիք բարւոյ. ... *Երանի՛ որ ոչ ծառայեաց անարժանի իւրում. Սիր. ԻԵ. 21: *Անարժանօքն գործէին… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԴԻՏԵՄ — ( ) NBH 1 0133 Chronological Sequence: Unknown date ԱՆԴԻՏԵԼ. Տ. ԱՆՏԵՍ ԱՌՆԵԼ. *Զանց առնել, անդիտել ակամբ. Վրք. հց. ԺԷ: ԱՆԴԻՏԵԼ. (2 1043) Որպէս բայ եդաւ. այլ մարթ է իմանալ եւ իբր ա. Անդիտելի, կամ չտեսօղ: *Ի պատերազմէն զերծանել ոչ ոք կարող է, այլ ʼի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԵՐԵՒԱԿ — (ի.) NBH 1 0139 Chronological Sequence: 5c, 6c, 8c, 10c, 11c ա. Աներեւոյթ. անտես. անյայտ. աղօտ. մթին. եւ աննշան. ἁφανής obscurus, ἅσημος ignobilis *Հաստատեմք զքեզ, մինչդեռ աներեւակդ ես, ընդ երեւելիսս. Նիւս. թէոդոր.: *Զներքին մարդս աներեւակ. Նար.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.